Lokalizacija Prevoda

Lokalizacija ili adaptacija prevoda je proces prilagođavanja jezika za strano tržište. Adaptacija pomaže da se ne gubi smisao originalnog teksta.

Svrha lokalizacije je:

  • Da se uzmu u obzir jezičke i tehničke promene
  • Da se ne menja primarna svrha izvornog teksta
  • Da se čita i shvati kako je napisano na prevedenom jeziku