Simultano Prevođenje

Ako vam je potreban simultani prevodilac, onda molimo vas da nas kontaktirate. Spremni smo da vam pomognemo za bilo koji od jezika za koji nudimo prevođenje.

Od poslovnih, bolničkih do sudskih sastanaka, osiguravamo da se vaša poruka prenosi precizno u bilo kom trenutku.

Naši profesionalni prevodioci pružaju usluge tumačenja za:

  • Sudske slučajeve
  • Medicinske slučajeve
  • Konferencije i
  • Radionice