Lektura i Prevod Knjiga

Knjige imaju moć da utiču na živote miliona ljudi dok vam mi omogućavamo da poruku svog rada prenesete čitaocima širom sveta.

Pružamo dve usluge koje će omogućiti da se vaša knjiga čita na drugim jezicima:

  • Prevod i
  • Lektura