Lokalizacija prevoda

Lokalizacija ali prilagoditev prevoda je postopek prilagajanja jezika za tuj trg.

Prilagoditev služi ohranjanju izvirnega pomena besedila.

Namen lokalizacije je:

– Upoštevanje jezikoslovnih in tehničnih sprememb

– Ohranjanje primarnega namena izvornega besedila

– Da se besedilo bere in razume kot bi bilo napisano v prevedenem jeziku