Локализација на преводот

Локализацијата или адаптацијата на преводот е процес на адаптација на јазикот за странскиот пазар. Адаптацијата не го губи оригиналното значење на значењето.

Целта на локализацијата е:

– Размислете за јазични и технички промени

– Не ја менувајте синтаксата на примарен извор

– Чита и се разбира како да е напишан на преведениот јазик