Kompania e Përkthimeve Prestige

Përkthime të çertifikuara për industri

të ndryshme në 40 gjuhë internacionale

Porosit Online Kërko Kuotë

Lajmi 6

Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi 66. Pershkrimi...

Lajmi 55

Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi 55. Pershkrimi...

Lajmi 44

Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44.Pershkrimi 44. Pershkrimi 44. Pershkrimi 44....

Lajmi 33

Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi 33. Pershkrimi...

Lajmi 22

Pershkrimi 22. Pershkrimi 22. Pershkrimi 22. Pershkrimi 22. Pershkrimi 22. Pershkrimi 22. Pershkrimi 22. Pershkrimi 22.

Lajmi 1

Lajmi 1, test

Shërbimet Tona

Përkthim të Dokumenteve

Ne përkthejmë dokumente personale, adimistrative dhe biznesore të kategorive të ndryshme, varësisht nga nevojat tuaja.

Lokalizim i Përkthimit

Përshtatja e përmbajtjes ose lokalizimi do të përcaktoj kualitetin e komunikimit të brendit tuaj. Ne bëjmë që të tingllojë sa më origjinal në gjuhën e përkthyer.

Interpretim Simultan

Ne ofrojmë nterpretim simultan dhe të njëkohshëm në konferenca, simpozeume dhe workshope.

Paisje të Përkthimit

Përveç përkthyesve profesionistë, ne sigurojmë pajisje të përkthimit për ngjarje të ndryshme ku audienca është multi-nacionale.

Transkriptim

Ofrojmë transkriptim dhe shkrim në 40 gjuhë të ndryshme në të gjitha profesionet.

Lektorim dhe Përkthim i Librave

Ne bëjmë lektorimin dhe përkthimin e librave nga gjuhë të ndryshme.

Industritë

Gjyqësi

Përkthim i të gjitha dokumenteve të ndryshme në fushën e gjyqësisë për individë, kompani, organizata dhe institucioneve qeveritare.

Udhëtim dhe Transport

Përkthim i dokumenteve të udhëtimit dhe transportit.

Teknologji

Përkthim të produkteve dhe shërbimeve teknologjike për nevoja individuale dhe biznesore.

Përmbajtje Dixhitale

Përkthim i përmbajtjeve të ndryshme dixhitale si web, IT dhe fushat kreative.

Shëndetesi

Përkthim i dokumenteve për nevoja të institucioneve të shëndetësisë dhe pacientëve.

Tregti

PPërkthim i produkteve dhe mallrave të importit dhe eksportit për kompanitë tregtare me shumicë dhe pakicë.

Banka dhe Financa

Përkthim i marrëveshjeve dhe dokumenteve rreth bankave dhe financave.

Qeveritare

Përkthime për nevojat e institucioneve qeveritare dhe publike.

Çfarë thonë klientët

Prestige ofron atë që çdo klient e kërkon, saktësinë, cilësinë dhe seriozitetin.

Ata janë thellësisht të përgjegjshëm për detyrat të cilat i marrin përsipër për përkthime.

Rifat Kuqi, Kanun

Të organizuar dhe të zellshëm, Perkthime Prestige e kanë rekomandimin tim më të lartë. 

Adda de Vaulchier, The 7C Group

Prestige është ndër kompanitë më efikase, më e kompletuar dhe më korrekte me të cilën kam bashkëpunuar deri më tani në fushën e përkthimeve. Janë shumë preciz dhe korrekt në ofrimin e shërbimeve të tyre dhe të saktë në kohë. 

Ariana Rozhaja, Vala Consulting

Jeni gati për përkthim?