Paisje të Përkthimit

Ne ju sigurojmë pajisje për konferenca dhe ngjarje të ndryshme, si:

  • Mikrofonë
  • Dëgjuese
  • Dëgjuese të Specializuara
  • Kabina të përkthimit