Relacionet e gjuhëve që përkthejmë

Shqip – Anglisht
Shqip – Gjermanisht
Shqip – Italisht
Shqip – Frengjisht
Shqip – Holandisht
Shqip – Flamanisht
Shqip – Serbisht
Shqip – Maqedonisht
Shqip – Kroatisht
Shqip – Spanjollisht
Shqip – Portugalisht
Shqip – Sllovenisht
Shqip – Bullgarisht
Shqip – Greqisht
Shqip – Hungarisht
Shqip – Rumanisht
Shqip – Polonisht
Shqip – Rusisht
Shqip – Suedisht
Shqip – Danisht
Shqip – Norvegjisht
Shqip – Finlandisht
Shqip – Çekisht
Shqip – Turqisht
Shqip – Arabisht
Shqip – Persisht
Shqip – Kinezisht
Shqip – Koreanisht
Shqip – Japonisht

Serbisht – Anglisht
Serbisht – Kroatisht
Serbisht – Gjermanisht
Serbisht – Frengjisht
Serbisht – Holandisht
Serbisht – Italisht
Serbisht – Greqisht
Serbisht – Rumanisht
Serbisht – Bullgarisht
Serbisht – Hungarisht
Serbisht – Suedisht
Serbisht – Norvegjisht
Serbisht – Danisht
Serbisht – Çekisht
Serbisht – Sllovakisht
Serbisht – Sllovenisht
Serbisht – Rusisht
Serbisht – Polonisht
Serbisht – Maqedonisht
Serbisht – Turqisht
Serbisht – Arabisht
Serbisht – Persisht
Serbisht – Hebraisht
Serbisht – Portugalisht
Serbisht – Spanjollisht

Anglisht – Shqip
Anglisht – Gjermanisht
Anglisht – Italisht
Anglisht – Frengjisht
Anglisht – Holandisht
Anglisht – Spanjollisht
Anglisht – Portugalisht
Anglisht – Çekisht
Anglisht – Rusisht
Anglisht – Polonisht
Anglisht – Suedisht
Anglisht – Norvegjisht
Anglisht – Danisht
Anglisht – Finlandisht
Anglisht – Hungarisht
Anglisht – Serbisht
Anglisht – Rumanisht
Anglisht – Bullgarisht
Anglisht – Greqisht
Anglisht – Maqedonisht
Anglisht – Kroatisht
Anglisht – Sllovenisht
Anglisht – Turqisht
Anglisht – Arabisht
Anglisht – Persisht
Anglisht – Kinezisht
Anglisht – Japonisht
Anglisht – Koreanisht

Maqedonisht – Shqip
Maqedonisht – Anglisht
Maqedonisht – Gjermanisht
Maqedonisht – Frengjisht
Maqedonisht – Italisht
Maqedonisht – Holandisht
Maqedonisht – Spanjollisht
Maqedonisht – Portugalisht
Maqedonisht – Çekisht
Maqedonisht – Suedisht
Maqedonisht – Danisht
Maqedonisht – Norvegjisht
Maqedonisht – Finlandisht
Maqedonisht – Rusisht
Maqedonisht – Polonisht
Maqedonisht – Hungarisht
Maqedonisht – Sllovenisht
Maqedonisht – Greqisht
Maqedonisht – Bullgarisht
Maqedonisht – Rumanisht
Maqedonisht – Serbisht
Maqedonisht – Kroatisht
Maqedonisht – Turqisht
Maqedonisht – Arabisht
Maqedonisht – Kinezisht

Gjermanisht- Anglisht
Gjermanisht – Italisht
Gjermanisht – Shqip
Gjermanisht – Frengjisht
Gjermanisht – Serbisht
Gjermanisht – Maqedonisht
Gjermanisht – Bullgarisht
Gjermanisht – Greqisht
Gjermanisht – Rumanisht
Gjermanisht – Suedisht
Gjermanisht – Norvegjisht
Gjermanisht – Danisht
Gjermanisht – Holandisht
Gjermanisht – Finlandisht
Gjermanisht – Rusisht
Gjermanisht – Hungarisht
Gjermanisht – Polonisht
Gjermanisht – Kroatisht
Gjermanisht – Turqisht
Gjermanisht – Arabisht
Gjermanisht – Kinezisht
Gjermanisht – Çekisht
Gjermanisht – Spanjollisht
Gjermanisht – Portugalisht

Italisht – Anglisht
Italisht – Gjermanisht
Italisht – Frengjisht
Italisht – Spanjollisht
Italisht – Portugalisht
Italisht – Shqip
Italisht – Serbisht
Italisht – Kroatisht
Italisht – Bullgarisht
Italisht – Maqedonisht
Italisht – Hungarisht
Italisht – Sllovenisht
Italisht – Greqisht
Italisht – Çekisht
Italisht – Norvegjisht
Italisht – Suedisht
Italisht – Danisht
Italisht – Finlandisht
Italisht – Rusisht
Italisht – Polonisht
Italisht – Rumanisht
Italisht – Turqisht
Italisht – Arabisht

Frengisht– Anglisht
Frengjisht– Gjermanisht
Frengjisht – Italisht
Frengjisht- Spanjollisht
Frengjisht – Portugalisht
Frengjisht – Shqip
Frengjisht – Serbisht
Frengjisht – Kroatisht
Frengjisht – Bullgarisht
Frengjisht – Maqedonisht
Frengjisht – Hungarisht
Frengjisht – Sllovenisht
Frengjisht – Greqisht
Frengjisht – Çekisht
Frengjisht – Norvegjisht
Frengjisht – Suedisht
Frengjisht – Danisht
Frengjisht – Finlandisht
Frengjisht – Rusisht
Frengjisht- Polonisht
Frengjisht – Rumanisht
Frengjisht – Turqisht
Frangjisht – Arabisht