transkriptim

Shërbime transkriptimi të:

  • Audio materialeve
  • Video materialeve
  • Intervistave të ndryshme