Interpretim simultan

Nëse ju duhet një interpretues simultan atëherë na kontaktoni ne. Prej cilësdo nga gjuhët që mbulojmë, ne jemi të gatshmëm të ju ndihmojmë.

Nga takimet e biznesit, klinikat spitalore e deri në gjykata, ne sigurohemi që mesazhi i juaj të transmetohet saktë në çdo kohë.

Përkthyesit tanë profesionistë mundesojnë shërbime interpretimi për:

  • Raste gjyqësore
  • Raste mjekësore
  • Konferenca dhe
  • Workshope