Επεξεργασία μετάφρασης

Η επεξεργασία ή η προσαρμογή της μετάφρασης είναι η διαδικασία προσαρμογής της γλώσσας στην ξένη αγορά.

Η προσαρμογή κάνει το αρχικό κείμενο να μην χάνει το νόημά του.

Ο σκοπός του εντοπισμού είναι να:

– Να ληφθούν υπόψη οι γλωσσικές και τεχνικές αλλαγές

– Να μην αλλάξει ο κύριος σκοπός περιεχομένου

– Διαβάζεται και κατανοείται σαν να γράφτηκε στη μεταφρασμένη γλώσσα