Çevriyazı (Transkripsiyon)

Çevriyazı hizmetleri:
– İşitsel materyaller
– Video materyaller
– Değişik mülakatları çevriyazı hizmetleri