Превод и лектура на книги

Книгите имаат моќ да влијаат врз животите на милиони луѓе  и ви овозможуваме да ја испратите вашата работна порака до читателите низ целиот свет.

Имаме две услуги кои ви овозможуваат да ја читате вашата книга на други јазици:

– Превод и

– Лектура