Опрема за преведување

Ние ви нудиме опрема за разни конференции и настани, како што се:

– Микрофон

– Слушалки

– специјализирани слушалки

– Преведувачки кабини