Επιμέλεια και Μετάφραση Βιβλίων

Τα βιβλία έχουν δύναμη να επηρεάσουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και εμείς σας δίνουμε την δυνατότητα να μεταφέρεται το μήνυμα της δραστηριότητας σας στους αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.

Εμείς προσφέρουμε δύο υπηρεσίες που επιτρέπουν το βιβλίο σας να διαβαστεί και σε άλλες γλώσσες:

  • Μετάφραση και
  • Επιμέλεια