Εξοπλισμός Μετάφρασης

Σας παρέχουμε εξοπλισμό για διάφορα συνέδρια και εκδηλώσεις, όπως:

  • Μικρόφωνο
  • Ακουστικά
  • Ειδικά ακουστικά
  • Καμπίνες μετάφρασης